Psychologenpraktijk  S.P.E.L. Heerhugowaard (1989-2024)
praktijkhouder: T. Wolzak

Vanaf 2022 is er weer een nieuw bekostigingssysteem bedacht door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa).
Het heet: ZorgPrestatieModel (ZPM). Het belangrijkste gevolg voor u is dat u nu eenmaal per kwartaal een nota krijgt, in plaats van pas aan het eind van een behandeltraject. (Het wiel is opnieuw uitgevonden, want zo deden we het voorafgaand aan 2014 ook.)
Voor actuele informatie verwijs ik u naar de folder van het ZPM.

Hier vindt u een overzicht per verzekering van de vergoedingen in 2023.
En hier vindt u een overzicht per verzekering van de vergoedingen in 2024. (Met dank aan onze collega in Utrecht).

Afhankelijk van uw polis krijgt u de behandeling (geheel of gedeeltelijk) vergoed. U heeft nog wel een eigen risico van 385,-.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Verzekeraars willen u het liefst in contact brengen met een door hen gecontracteerde psycholoog. Zij suggereren dan wel eens dat niet gecontracteerde psychologen minder kwaliteit zouden bieden. Dat is onwaar: net als alle andere collega's voldoen wij aan dezelfde beroepsvereisten. Wij zijn het alleen niet eens met de vergaande extra eisen die verzekeraars willen opleggen en die de privacy en het beroepsgeheim onder druk zetten.

Ook behandeling door een niet-gecontracteerde psycholoog krijgt u (geheel of gedeeltelijk) vergoed. Sommige verzekeraars stellen als aanvullende voorwaarde dat u vóór de start van de behandeling toestemming vraagt.
Zie ook: www.contractvrijepsycholoog.nl

Als uw klachten niet voldoen aan de voorwaarden van de basis GGZ, zoals bijvoorbeeld bij relatietherapie, dan kunt u zich wel gewoon aanmelden voor gesprekken. U valt dan echter voor eventuele vergoeding terug op een aanvullende verzekering. Het tarief bedraagt in dit geval € 80,- voor een consult van 45 minuten. Dit heet in overheidstermen een onverzekerd "niet-basispakketzorg Consult" (OVP) en wordt per consult gedeclareerd.