Psychologenpraktijk  S.P.E.L. Heerhugowaard (sinds 1989)
praktijkhouder: T. Wolzak
Maakt u zich zorgen, bent u angstig, gespannen of somber, of piekert u?

Als u er in vast loopt, dan is het misschien tijd om eens met een psycholoog te praten. Alleen of met uw partner.
We kunnen dan samen kijken wat er speelt en hoe u weer vertrouwen krijgt om verder te gaan.
Ik zie het als mijn taak om de juiste vragen te stellen en u de gelegenheid te bieden om de antwoorden te vinden die u zoekt. Antwoorden die u vaak zelf geeft en die u aanzetten tot het vinden van goede oplossingen.

Over het algemeen lukt dat in 5 tot 15 gesprekken van drie kwartier.
Er is een wachtlijst van ongeveer 3 weken.

In onze visie zijn vertrouwen en discretie belangrijke voorwaarden om een goede therapeutische werkrelatie op te bouwen. Bescherming van uw privacy staat onder toenemende druk nu overheden en verzekeraars steeds meer van u willen weten.

Wij hebben bedenkingen tegen deze ontwikkeling, die van een overgrote regel- en beheerszucht getuigt en die ook haaks staat op het therapeutische proces. Daarom adviseren wij u om samen met uw behandelaar een privacyverklaring te ondertekenen, zodat wij sterker staan wanneer wij geen informatie doorgeven die herleidbaar is tot een diagnose. Zorgverzekeraars hebben belang bij en toegang tot deze gevoelige informatie. Uw behandelaar zal dit tijdens het eerste gesprek aan u voorleggen.
Meer lezen? Zie: Privacy en de GGZ | Stichting KDVP

Privacy statement SPEL tbv. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als u voorkeur heeft voor een één-op-één relatie met uw behandelaar, zonder tussenkomst van instanties die informatie over u willen verzamelen, dan kunt u er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. U kunt dit bij het eerste gesprek aangeven.

"De regelzucht der ambtenaars",
zo zegt een arend, "is barbaars
en wekt in mij een sterke drang
hen áán te vliegen, maar 'k ben bang
dat zoiets dan wel weer zal moeten
langs een vaste aanvliegroute."

(met dank aan Rikkert Zuiderveld)
Laatst bijgewerkt: 11 januari 2024