Psychologenpraktijk  S.P.E.L. (sinds 1989 gevestigd in Alkmaar en Heerhugowaard)
praktijkhouders: E. Gabeler en T. Wolzak

Maakt u zich zorgen, bent u angstig, gespannen of somber, of piekert u?

Als u er in vast loopt, dan is het misschien tijd om eens met een psycholoog te praten. Alleen of met uw partner. We kunnen dan samen eens kijken hoe er weer beweging is te krijgen en hoe u weer zin krijgt om verder te gaan.

Over het algemeen lukt dat in 5 tot 15 gesprekken van drie kwartier.
Er is geen wachtlijst. U kunt binnen twee weken een afspraak maken met n van de psychologen.


In onze visie zijn vertrouwen en discretie belangrijke voorwaarden om een goede therapeutische werkrelatie op te bouwen. Bescherming van uw privacy staat onder toenemende druk nu overheden en verzekeraars steeds meer van u willen weten.
Wij hebben bedenkingen tegen deze ontwikkeling, die een overgrote regel- en beheerszucht weerspiegelt en die ook haaks staat op het therapeutische proces. Daarom adviseren wij u om samen met uw behandelaar een privacyverklaring te ondertekenen, zodat wij in ieder geval geen informatie behoeven door te geven die herleidbaar is tot een diagnose. Zorgverzekeraars hebben bijvoorbeeld ook belang bij en toegang tot deze gevoelige informatie.

De privacyverklaring is te vinden op de website van de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa), op de allerlaatste pagina van https://www.nza.nl/1048076/1048133/NR_CU_732__Generalistische_basis_GGZ.pdf.

Als u helemaal niets te maken wilt hebben met instanties die informatie over u willen verzamelen, dan kunt u er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. U kunt dit bij het eerste gesprek aangeven.

"De regelzucht der ambtenaars",
zo zegt een arend, "is barbaars
en wekt in mij een sterke drang
hen n te vliegen, maar 'k ben bang
dat zoiets dan wel weer zal moeten
langs een vaste aanvliegroute."

(met dank aan Rikkert Zuiderveld)
Laatst bijgewerkt: 2 november 2016